Indkaldelse til:

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag, den 25. august 2020 kl. 19.00
 

Der vil være lidt snacks og noget at drikke under generalforsamlingen!

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger foreningens regnskab.
  4. Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSGI 
  5. Fondsbestyrelsen fremlægger regnskab og aflægger beretning for drætsfonden.
  6. Opløsning af Idrætsfonden
  7. Valg af  medlemmer til foreningens tillidsposter, herunder formand, fondsbestyrelse, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Pbv
Bente Biering-Sørensen
Formand