Kære KSG Motion og Volley medlemmer. 

Hermed inkaldes til generalforsamling i KSG Motion og Volley onsdag d. 19/3 2014 kl. 19:30 på Ndr. Fasanvej 124B,st (opfostringshuset står der på døren) 

Dirigent: Jens Chemnitz Povelsen

Formandens beretning for foreningsåret 2012
"Aflagt ved generalforsamlingen i KSG motion og volley 20 marts 2013
Det forgangne år indeholdt fortsat i forårssæsonen eftervirkningerne fra det store uvejr med
mandags træning sent og forkortet på skolen ved Duevej, men heldigvis en klar forbedring fra
efterårssæsonens start da LaCourvej Skole igen var åben efter den store reparation. Her har vi så igen fået gang i mandags volley. Samtidig havde Grete været på kursus og fået inspiration til et helt nyt program som forudsatte en hel del nye hjælpemidler og udstyr som blev anskaffet både for at støtte i udviklingen og markere genindtagelsen af de renoverede lokaler.
Vi har fortsat haft en rigtig god tilslutning og med 44 betalende helårsmedlemmer, er det den hidtil bedste sæson vi nogensinde har haft i min tid i foreningen.
Vi besluttede ikke at annoncere i efterår 2012 og det gik godt så vi gentog beslutningen ved opstart af 2013. (Desværre er tallet faldet lidt i forårssæsonen 2013 til ca. 39).
Vi havde fortsat problemer med bestilling af tider om onsdagen og kunne ikke få sikkerhed for at have tiden fra kl. 18.15 hele sæsonen. Vi besluttede at lade som om, vi havde tiden, og det gik heldigvis godt for anden gang i træk.
Vi er netop inde i bookingsæsonen igen og jeg forsøger endnu en gang at få ret til tiden hele
sæsonen ved at maile med sekretariatet udover at booke vores tid.
Mandags holdet har også ytret ønske om at flytte tiden, men det kræver at dem der har tiden nu er villige til at flytte, så jeg kan opfordre til at man kontakter dette hold og spørger om de har lyst til at flytte tid fra 18.00 til 19.45.
Foreningsmæssigt har året budt på en fantastisk opbakning og fremmøde til årets arrangementer og fester:
Der var 28-33 deltagere ved alle arrangementer, somme tider uden tilmelding, så maden ved bl.a. generalforsamlingen blev lidt knap, det skulle vi have taget højde for i år. Men sammenkomsterne var rigtig hyggelige og omfattede:
Generalforsamling, forårsafslutningsfest i Hansens familiehave, efterårs opstartsfest med bowling i
Grøndalscentret og julefrokost/sammenkomst på Ndr. Fasanvej.
Næste sammenkomst er den 29.april. Nærmere følger om tid og sted. 
Jeg vil benytte lejligheden tl at rose både medlemmer og trænere for den entusiasme som I har udvist også ved fremmødet i dag til generalforsamlingen. Det er meget få foreninger forundt at have en opbakning som vi har. 

Men KSG er også en særlig forening og i 2012 kunne man da også fejre hovedforeningens 110 års jubilæum med en strålende fest for hele foreningen med deltagelse af bl.a. borgmesteren. Mange fra Motion og Volley valgte også at deltage og havde en dejlig aften.
Afslutningsvis skal der som sædvanlig lyde en stor tak til vore trænere, som det er mig en glæde at overrække en lille erkendtlighed i dag, men især mine bestyrelseskolleger for en stor indsats, som jeg som formand er taknemmelig for de stiller op til , da frivilligt arbejde godt nok er sjovt og meningsfyldt, men også kan blive for meget , hvis man ikke kan dele det ud på alle. 
Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og hylde samt takke trænere bestyrelsesmedlemmer og KSG.

Med et KSG leve anført af formanden for hovedforeningen Steen Glaring"
Frederiksberg den 20 marts 2013

Regnskab for 2012
Regnskab udleveret ved GF og gennemgået af Herman!Vorbec. Og budget for 2013 ligeledes udleveret.
Kontingent gældende fra 1.1.2014 er fastsat til kr. 375,00 pr sæson. 
Kommentar fra Steen!Glaring: Hovedforeningen er medlem af DGI + FIU og derfor er KSG Motion og Volley meldt ud af DGF.
Kommentar af Lisbeth Iversen: Er det OK at betalingen til hovedforeningen for 2012 og som først finder sted 2013 er medtaget i regnskabet for 2012 uden nærmere forklaring? Svaret var ja. 

Valg til bestyrelsen
Formand: Jens Christian Sørensen
Kasserer: Herman Volbeck
Bestyrelsesmedlem: Stephen Itkin
Alle ovennævnte blev genvalgt

Valg af 2 suppleanter for 1 år
Lars Mortensen
Kirsten Raida

Valg af revisor
Per Fürstenberg
Genvalgt

Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

Eventuelt
Ingen emner til debat

 

//Referat af Torben Schröder