Indkaldelse til:

Ordinær Generalforsamling

Torsdag, den 10. april 2014 kl. 19:00
På Thurøvej 24, 2000 Frederiksberg

Der vil være lidt snacks og noget at drikke under generalforsamlingen!

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger foreningens regnskab.
  4. Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSGI 
  5. Fondsbestyrelsen fremlægger regnskab og aflægger beretning for Idrætsfonden.
  6. Valg af  medlemmer til foreningens tillidsposter, herunder formand og 2 revisorer
  7. Eventuelt

Pbv
Steen&Glaring
Formand