Indkaldelse til Svømmeafdelingens ordinære Generalforsamling

Onsdag den 21. Oktober
i lokalet ”Samlingen” til venstre ved indgangen til Damsøbadet

Alle aktive medlemmer har stemmeret efter 3 måneders medlemskab såfremt de er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 
    a. Valg af Sekretær
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab
4.  Indkomne forslag
5.  Budgetoversigt
6.  Kontingentfastsættelse
7.  På valg til bestyrelsen og 1 suppleant er
     a.   Kasserer Marianne Møller Matthiesen
     b.   Bestyrelsesmedlem Preben Jørgensen
     c.   Suppleant (nyvalg)
8.  Valg til underudvalg
     a.   Livredning Preben Jørgensen 
     b.   Festudvalg Leila Møller og Poul Gandrup
9.  Eventuelt   

Forslag skal være formanden Poul Gandrup i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Poul Gandrups mailadr. (poul@gandrup.org)

Afdelingen giver en øl eller vand.

P.b.v. Poul Gandrup