Indkaldelse til:

Ordinær Generalforsamling

Onsdag, den 6. april 2022 kl. 19:00

Frederiksberg Idrætspark, lokalet Samlingen
Sønderjyllands Alle 6, 2000 Frederiksberg

Der vil være lidt snacks og noget at drikke under generalforsamlingen!

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger foreningens regnskab.
  4. Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSGI
  5. Fondsbestyrelsen fremlægger regnskab og aflægger beretning for Idrætsfonden.
  6. Vedtægtsændringer
  7. Valg af medlemmer til foreningens tillidsposter
  8. Eventuelt

Pbv
Bente Biering-Sørensen
Formand