Indkaldelse til:

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag, den 18. april 2023 kl. 19:15

Stormly, Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg 

Der vil være lidt snacks og noget at drikke under generalforsamlingen!

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger foreningens regnskab, herunder Fondsmidlerne.
  4. Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSGI
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand (for 1 år ad gangen)
  7. Valg af medlemmer til foreningens tillidsposter
  8. Eventuelt

Pbv
Bente Biering-Sørensen
Formand