Indkaldelse til:

Ordinær Generalforsamling

 

Tirsdag, den 16. april 2024 kl. 19:15

På adressen: Hermeshallen, Steenwinkelsvej 19, 1966 Frederiksberg C

Vi mødes i lokalet ”Samlingen” på 1. sal

Der vil være lidt snacks og noget at drikke under generalforsamlingen!

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger foreningens regnskab, herunder Fondsmidlerne.
  4. Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSGI
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand (for 1 år ad gangen)
  7. Valg af medlemmer til foreningens tillidsposter
  8. Eventuelt

Pbv
Bente Biering-Sørensen
Formand